תרומה לקהילה

אנו בדיירקט מערכות תוכנה, מייחסים חשיבות גבוהה לרגישות חברתית ולעזרה לחלשים.
 
על כן, אנו מקפידים לרכוש מתנות לעובדינו וללקוחותינו רק במקומות בהם מעסיקים אנשים עם צרכים מיוחדים,
כדוגמת חברת "איזה יופי" מנתניה.
המוצרים של חברת "איזה יופי", מיוצרים על ידי אנשים בוגרים עם צרכים מיוחדים על רקע של נזק מוחי, המועסקים ע"י חברת "איזה יופי". 
 
כל רכישה שלנו מחברת "איזה יופי", מאפשרת לחברים הללו להרגיש חלק מהקהילה, ובכך תרומתינו.
 
פרטים נוספים, ניתן לקבל באתר חברת "איזה יופי"    : www.eyofi.co.il.